Voorheen werd een te hoog cholesterol als de boosdoener beschouwd bij hart- en vaatziektes, omdat er veel cholesterol voorkomt in de plaques die zich in de vaatwanden vastzetten. De rol die cholesterol speelt, is in de loop der jaren duidelijker geworden en het blijkt dat cholesterol naar de vaatwanden gaat, nadat deze beschadigd zijn geraakt. Cholesterol heeft een taak bij het repareren van de vaatwanden.

Cholesterolremmers zijn dan ook onzin. Uit onderzoeken is zelfs gebleken dat bij proefpersonen die 2 jaar lang cholesterolremmers namen, de toename van de vaatwandverkalking aanmerkelijk groter was, dan bij proefpersonen die 2 jaar lang een placebo hadden genomen. Wil je meer weten over cholesterol en alle onzin die er omtrent verkondigd wordt, lees dan eens dit artikel.

De stof die ten grondslag ligt aan de beschadiging van de vaatwanden is homocysteïne. Een stof die zich ophoopt als deze niet voldoende wordt afgebroken, waarvoor onder andere vitamine B6, B11 (foliumzuur) en B12 nodig zijn. Een gebrek aan deze vitamines speelt dus veel eerder een rol bij het ontstaan van hart- en vaatziektes. Maar zelfs al zijn deze B-vitamines in voldoende mate aanwezig, dan nog blijft er in een gedeelte van de gevallen sprake van een verhoogd cholesterolgehalte.

Uit grootschalige onderzoeken is gebleken dat als er sprake is van een tekort aan vitamine D (minder dan 75nmol/l aanwezig in het bloed) de kans op een verhoogd homocysteïne alsmede verhoogde cholesterolspiegels aanzienlijk is. Hoe lager de vitamine D-status, hoe meer kans op een verhoogd homocysteïne en een verhoogd cholesterol.

Bovendien speelt vitamine D een grote rol bij het reguleren van de bloeddruk. De bloeddrukregulatie vindt plaats d.m.v. het RAAS-systeem. De nieren produceren het hormoon renine, dit zet angiotensinogeen om in angiotensine I, dit wordt omgezet in angiotensine II en vervolgens in aldosteron. Deze hormonen zorgen voor samentrekking van de vaten, vasthouden van vocht en zo een verhoging van de bloeddruk. Vitamine D (indien in voldoende mate aanwezig) remt de aanmaak van renine en angiotensine, waardoor er meer vocht wordt uitgescheiden en de vaatwanden ontspannen. Vitamine D heeft dus een 2-ledige werking op de gezondheid van onze bloedvaten, het verlaagt de bloeddruk en het homocysteïne en cholesterol.

Lees ook eens dit artikel, om meer te weten te komen over jouw vitamine D-status.

Bij een hoge bloeddruk kan naast vitamine D ook magnesiumgebrek en stress een rol spelen. Vaatwandverkalking (artherosclerose) kan mede ontstaan door een gebrek aan vitamine K2, welke de plaques kan verminderen die aan de vaatwanden gehecht zijn.