Links

logo NWP

www.nwp-natuurgeneeskunde.nl de website van de Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals.

logo RBCZ

www.RBCZ.nu de website van het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg. Zij registreren en certificeren bekwame beroepsbeoefenaars binnen de complementaire zorg.

logo TCZ

www.tcz.nu de website van Stichting Tuchtrecht Complementiaire Zorg. Zij helpen u als u een klacht heeft over een alternieve therapeut of behandelaar, waarbij u zelf met de desbetreffende persoon niet tot een oplossing kunt komen.

logo Camcoop

CAMCoop : via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij CAMCoop. Ook hier kunt u terecht als u een klacht hebt en er met uw alternatieve therapeut/mij niet uitkomt.

In hun brochure leest u de details over de stappen die u dient te ondernemen als u een klacht wilt indienen, klik daarvoor hier.

logo Jong & Co

www.jong-en-co.nl de website van een groep behandelaars en begeleiders in regio de Kempen die samenwerken om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij zowel lichamelijke klachten als problemen met studie, in sociaal opzicht of qua ontwikkeling.

logo Jong & Co

https://www.nvkp.nl op deze website kun je meer informatie vinden over vaccineren als je twijfelt of je dit al dan niet wilt doen.