Ook al wordt er nog vaak door mensen gezegd dat homeopathie niet is bewezen, niets is minder waar. Een heel bijzonder onderzoek vond plaats in 2000 aan de universiteit van Utrecht, waarbij cellen die onder een microscoop werden bekeken, werden beschadigd met arsenicum en vervolgens na toediening van het homeopathisch gepotentieerde arsenicum in actie kwamen en zichzelf volledig herstelden. Van placebo effect kan hier uiteraard geen sprake meer zijn.
Verder zijn er ook heel wat onderzoeken gedaan waarbij de werking van homeopathie vergeleken werd met de werking van gewone medicijnen bij bepaalde klachten en zijn er ook dierstudies gedaan, waarbij homeopathie werd ingezet ter preventie van infectieziektes bij bv veedieren.