Bij chronische klachten is het meestal meerdere malen nodig om het passende homeopatische middel in te nemen, voordat de klachten helemaal verdwenen zijn/weg blijven. Dit gebeurt dan op de momenten dat de klachten terug beginnen te komen/terug erger worden. Hoe lang er tussen de innames zit, kan erg variëren, maar ligt in het begin vaak rond de 5 weken en wordt na verloop van tijd langer. Hoe vaak herhaling nodig is, is volledig afhankelijk van de heftigheid van de klachten, hoe lang deze al bestaan en of er sprake is van erfelijke belasting. Als stelregel wordt genomen dat, zodra het juiste middel gevonden is, er vaak 1 maand herstel nodig is voor 1 jaar ziek zijn.

Bij acute klachten kan herstel heel snel optreden, al na een half uur bijvoorbeeld. Ook hierbij kan herhaling nodig zijn, omdat door de heftigheid die acute klachten vaak hebben, de kracht van het homeopatisch middel snel opgebruikt is.

Bij sommige mensen is het niet voldoende om slechts het “consitutiemiddel” te geven (dat wat wij van oorsprong/geboorte zijn), maar is de behandeling ingewikkelder. Zeker bij diepgaande chronische ziektes, kunnen verschillende middelen nodig zijn tijdens het verloop van de behandeling.