Hoewel tegenwoordig meestal bedacht wordt wat zou kunnen werken, waarna dit uitgetest wordt, is deze ontdekking andersom gedaan. Eerst ontdekte Hahnemann dat homeopathie werkte en daarna is hij gaan beredeneren hoe het dan werkt en waarom.

Hahnemann was in zijn tijd (tussen 1700 en 1800) een arts, maar ontevreden over de resultaten van de toentertijd gebruikte therapieën zoals zwavel en kwikzilver, sloot hij zijn huisartsenpraktijk. Als werk ging hij medische boeken vertalen en stuitte daarbij op verslagen over het inzetten van kinabast bij malaria. Hoewel zijn ervaring was dat de meeste in die tijd gebruikte middelen de mensen alleen maar zieker maakten, leek dit wel echt te werken. Om te ontdekken wat kinabast dan precies voor werking had op het menselijk lichaam, probeerde hij het zelf uit. Prompt ontwikkelde hij daarop wisselkoortsen en andere malariasymptomen. Na verder uitproberen werd duidelijk dat het innemen van kinabast door een gezond mens de symptomen veroorzaakte, die het bij de malariapatient genas.

Bij verder onderzoek bleek dit niet alleen voor kinabast te gelden, maar voor alle stoffen. Door vele stoffen uit te proberen en ervan te documenteren wat deze bij gezonde personen teweeg brachten en deze vervolgens te geven aan zieke mensen met dezelfde symptomen (hij kon dit doen, want hij was huisarts en had zijn praktijk opnieuw geopend), ontwikkelde hij een systeem dat homeopathie ging heten, wat zoveel wil zeggen als “het gelijkende geneest”.

Zeker in geval van giftige stoffen, merkte hij op dat het lichaam bij grotere hoeveelheden (logischerwijs) moeite had om deze te verwerken. Het duurde dan enige tijd voor het herstel op gang kwam. Om dit te bespoedigen, experimenteerde Hahnemann met het verdunnen van de middelen die hij toediende. Het bleek dat dit niet alleen zorgde voor een veel sneller herstel, met minder bijwerkingen, maar dat er tot op een veel dieper niveau genezing tot stand kwam. Zo verdwenen niet alleen de lichamelijke klachten, maar werden mensen ook genezen van hun angsten, trauma’s en andere emotionele en mentale klachten.